Satış Sözleşmesi

1. SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Ticari Ünvan: Roberto Nişantaşı Butik Ali Sevim

Adresi: Meşrutiyet Mah. Şair Nigar Sok. Yonca Apt No:17 D:4 Şişli İstanbul – TÜRKİYE

Telefon: +90 (850) 346 3 723

E-Posta Adresi: [email protected]

MERSİS No:

2. AMAÇ VE SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

İşbu Ön Bilgilendirme, ALICI’nın www.robertonisantasi.com (“İnternet Sitesi”) internet sitesi üzerinde elektronik ortamda siparişini verdiği, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 5. Maddesi gereği ALICI’nın bilgilendirilmesi amacıyla yapılmaktadır.

İşbu kısımda sözleşme konusu ürünlerin adı, miktarı, KDV dâhil satış fiyatı ve teslimat bilgileri mail adresinize gönderilen Sipariş Formunda açıklanmaktadır.

Siparişiniz 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 16. Maddesine uygun olarak sipariş tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde ALICI’ya teslim edilir.

SATICI, 27.02.2015 tarihinde yürürlüğe giren 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 16. maddesinin 4. fıkrasında yer alan; “Sipariş konusu mal ya da hizmetin ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hallerde satıcı veya sağlayıcının bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmesi ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde iade etmesi zorunludur” hükmü uyarınca internet sitesi üzerinden satışa sunulma aşamasında teknik hatalar nedeniyle ürün fiyatı, ürün açıklaması, ürün niteliği vb. özelliklerde hata olması halinde siparişi iptal etme ve tahsil edilmiş tutarları ilgili mevzuat hükümleri uyarınca ALICI’ya iade etme hakkına sahiptir.

3. TAAHHÜTLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ

İşbu formda yer alan ürün ya da hizmete ilişkin olarak ALICI’ya sunulan tüm bilgiler ve vaatler kampanya yayın süresi/ilan süresi kadar geçerlidir. İlan edilen fiyatlar tüm vergiler dâhil satış fiyatıdır. İlan edilen taahhütler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir.

SATICI tarafından internet sitesi üzerinde tüketicilere avantajlı fiyatlar ile mal satışı yapılmaktadır. SATICI; tüketici ihtiyacını aşan, ticari ve mesleki amaçlar ile yapılan toptan nitelikteki işlemleri iptal etme hakkını saklı tutar.

4. CAYMA HAKKI

ALICI; 14 (On dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

ALICI, cayma hakkını kullanmak istediğini ve satın almış olduğu mal ve hizmetleri, beraberinde gönderilen sertifika, kart, garanti belgesi, varsa hediye ya da promosyon ürünleri SATICI’ya ulaştırmak için hangi yolu izleyeceğini SATICI’yla belirtilen iletişim bilgilerinden irtibata girerek öğrenmelidir.

Cayma hakkı kapsamında öngörülen taşıyıcı Yurtiçi Kargo’dur.

Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde; Malın satıcı tarafından taşıyıcıya teslimi, tüketiciye yapılan teslim olarak kabul edilmez.

Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde, mal teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır.

Tedarik edememe, hatalı bilgi yazımı, hatalı fiyat belirtilmesi vb. durumları SATICI’nın tespit etmesi halinde,

ALICI’nın satın almış olduğu mal ya da hizmetlerin satış ve sevkinden SATICI’nın cayma hakkı saklıdır.

SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firmasının mücbir sebeplerle taşımayı yapamaması ya da geciktirmesi durumunda SATICI sorumlu tutulamaz.

ALICI’nın cayma hakkını kullanması halinde, satın almış olduğu ürünü SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması ile SATICI’ya iade etmesi gerekmektedir. İade ürünün anlaşmalı kargo firması ile gönderilmesi halinde cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ya ait olacaktır. Cayma hakkının kullanımında SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması dışında ürün iade gönderimi olması halinde iade gönderi kargo masrafları ALICI tarafından karşılanacaktır.

Cayma hakkının kullanılması için 14 günlük süre içinde SATICI’ya yukarıda bildirilen telefon veya e-posta adresine bildirimde bulunulması ve ürünün 27.11.2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin “Cayma Hakkının İstisnaları” başlıklı 15. madde hükümleri kapsamında olmaması şarttır. İnternet sitesi üzerinde cayma hakkı kullanılması durumunda SATICI tarafından cayma talebinin ulaştığına dair teyit bilgisi ALICI’ya gönderilir.

Cayma Hakkı kapsamında yer alan iade usulleri ayrıntılı olarak ayrıca Mesafeli Satış Sözleşmesinde de yer almaktadır.

Cayma hakkının kullanılması halinde ALICI, SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması yoluyla cayma hakkı bildiriminin SATICI’ya ulaşmasından itibaren 10 (On) gün içinde malı SATICI’ya iade etmekle yükümlüdür.

SATICI, ALICI’nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür. Geri ödeme ALICI’nın satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun olarak ALICI’ya herhangi bir masraf getirmeden tek seferde yapılır.

5. CAYMA HAKKININ İSTİSNALARI

a) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler. Bu nedenle,

ALICI’nın isteğiyle, internet sitesinde sunulan maden renginden farklı bir renkte kişiye özel olarak üretim yapıldığında ya da internet sitesinde sunulan yüzük ölçüsü aralığı, kolye ve bileklik boyu dışında verilen özel siparişlerde ya da sipariş verilen ürünün ALICI’ya tesliminden sonra, ALICI’nın isteği doğrultusunda yapılan yüzük ölçüsü, kolye, bileklik boyu ve modelindeki değişiklikler gibi işlemler yapıldığında, müşterinin özel istekleridoğrultusunda özel olarak üretimi yapılan bu mallar cayma hakkının kullanılamayacağı ürünler kapsamına girer.

b) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

e) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

f) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

g) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler. vh) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

i) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

j) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

6. GEÇERLİLİK

İşbu ön bilgilendirme formu, elektronik ortamda Tüketici tarafından okunarak kabul edildikten sonra geçerli hale gelecektir.

7. UYUŞMAZLIK KONUSUNDA BAŞVURULARIN YAPILABİLMESİ

ALICI siparişine ve/veya siparişine konu ürüne ve/veya siparişi ile ilgili herhangi bir konuda şikâyetinin olması halinde, şikâyetlerini yukarıda belirtilen iletişim bilgileri vasıtasıyla SATICI’ya iletebilir. İletilmiş olan şikâyet başvuruları kayıtlara alınacak, yetkili birimler tarafından değerlendirilerek çözümlenmeye çalışılacak ve en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır. Ayrıca ALICI, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

ALICI:

Ad Soyad:

Adresi:

Tarih:

Alıcının bir yurtdışı teslimat adresi beyan etmesi neticesinde Türkiye Gümrük Sahası dışındaki bir adrese teslim edilen ürünler iade kapsamı dışındadır.